Ruilen en retourneren

Wat zijn de retourvoorwaarden van bd store?
Je kunt binnen 60 dagen na aankoop je artikel terugsturen zonder opgave van reden. Je krijgt dan het aankoopbedrag en eventuele verzendkosten terug binnen 14 dagen. U ontvangt dus het volledige bedrag van aankoop terug. Verzendkosten naar bd store zijn voor eigen rekening.
U ontvangt altijd netjes op tijd uw geld terug en werken niet met tegoedbonnen.

Stuur je producten in de originele staat en zo mogelijk in de originele verpakking terug. De bd store behoudt het recht om retourneringen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag terug te storten wanneer het vermoeden bestaat dat de producten al zijn gebruikt of door iemand anders dan bd store zijn beschadigd. We nemen dan contact met je op.

De bd store vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de bd store aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.


Ik heb een beschadigd product ontvangen
We doen altijd ons best om iedere bestelling netjes en op tijd af te leveren, maar het kan natuurlijk gebeuren dat er iets mis is met je bestelling.
Wanneer u een beschadigd product heeft ontvangen wordt dit door bd store kosteloos omgeruild voor een ander product. Neem hiervoor binnen 14 dagen na het vaststellen van het defect contact op met klantenservice@bdstore.com, en vermeld hierbij je naam, adresgegevens en ordernummer. Jekunt ook bellen naar 0118-625600.


Ik wil aanspraak maken op de garantie
De standaard garantieperiode bij bd store is 2 jaar. Deze garantie is van toepassing als het gaat om een ondeugdelijk product en het artikel fabricagefouten vertoont.
Om een klacht snel op te lossen adviseren we u om een duidelijke foto te mailen naar klantenservice@bdstore.com, of om te bellen naar 0118-625600.

De garantie is niet van toepassing op:

  • Schade als gevolg van onjuist gebruik
  • Onderdelen getroffen door slijtage
  • Defecten of gebreken die al bekend zijn op het moment van ontvangst/aanschaf van het product. Wanneer dit het geval is vragen we u direct contact op te nemen met onze klantenservice.
  • Slijtage van zolen valt in feite niet onder garantie. Het looppatroon kan van grote invloed zijn op de slijtage van de zolen. We kunnen er mogelijk wel voor zorgen dat de zolen worden vernieuwd (tegen kostprijs).


Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. 
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantservice door te geven.
Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch.

Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Onze gegevens:
bd store
Achter de Houttuinen 34
4331NJ Middelburg
Klantenservice@bdstore.com
0118-625600

                                                                    
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar (naam webshop) bij is aangesloten.


Hoe kan ik mijn aankoop retourneren?

Per post
Bij je pakket heb je een retourformulier ontvangen. Stuur deze met je producten en een kopie van je orderbevestiging (deze heb je per mail ontvangen) naar ons op. Je kunt je ruilingen of retourneringen verzenden naar:

bd store bv
Achter de Houttuinen 34
4331 NJ Middelburg


 Wij laten je daarna weten wat verder de procedure is, om ervoor te zorgen dat alles goed komt.  


In de winkel
Je kunt online aangeschafte producten ook in onze winkel inleveren. Neem dan je product en een kopie van je orderbevestiging mee (deze heb je per mail ontvangen) en in de winkel regelen we de rest.

50 jaar Bd-store