Zeevissen is voor Echte Mannen!

Zeevissen is voor Echte Mannen!


De meeste mensen zullen wel denken is zeevissen wel een sport? Het bekende beeld van een oud mannetje zittend op een rieten krukje turend naar zijn dobber, met op de achtergrond het geluid van een kabbelend riviertje. Een saaie bedoeling, zullen de meeste niet vissende mensen denken.
Maar zo zit het zeevissen niet in elkaar! Zeevissen is voor echte MANNEN!


De meeste mensen zullen wel denken is zeevissen wel een sport? Het bekende beeld van een oud mannetje zittend op een rieten krukje turend naar zijn dobber, met op de achtergrond het geluid van een kabbelend riviertje. Een saaie bedoeling, zullen de meeste niet vissende mensen denken. Maar zo zit het zeevissen niet in elkaar! Zeevissen is voor echte MANNEN!

In Nederland zijn er ongeveer 2 miljoen sportvissers. Vaak zijn deze sportvissers aangesloten bij een zogenaamde visclub of hengelsportvereniging. Hier in Zeeland heeft bijna elk dorpje een hengelsportvereniging. Maar ja, wat wil je met zoveel water om ons heen. Het is een populaire vrijetijdsbesteding waar jong en oud aan deelneemt. Je hebt niet meer nodig dan een zeehengel of strandhengel en een robuuste zeemolen. Wat onderlijnen, een hengelsteun en je kunt gaan vissen.
Ho wacht even, ik vergeet een essentieel ingrediënt voor het zeevissen. En dat is het visaas, ik hoor jullie denken van die vieze wormen. Jazeker, met zeepieren en zagers wordt het meest gevist hier aan de kust (hoor ik hier een liedje van BLØF).

 

Zeepieren steken, zwaar werk, voor echte mannen!

Vaak worden zeepieren zelf gestoken. Je mag in Zeeland op sommige stukken slik/strand visaas steken, deze staan vermeld in de zeevispas en in de vispas. Deze vispassen kun je kopen bij bd store of aanvragen bij een hengelsportvereniging. Je hebt voor het visaas steken ook een vispas nodig dus in principe sla je twee vissen in een klap.

Sportvisserij Zuidwest Nederland huurt ruim 30 percelen rondom de Ooster- en Westerschelde waar je zeeaas zoals zeepieren en zagers kunt spitten. Je dient hiervoor in bezit te zijn van een VISpas, zeeVISpas of een wormenspitvergunning.

Zoals ik eerder schreef is zeevissen voor echte MANNEN. Pieren steken is wat anders dan een bolletje planten in een tuin. Als je zelf voor je aas wilt gaan zorgen dan heb je nodig: een zeer stevige riek (das zo’n schep met 3 tanden). Deze moet wel voorzien zijn van een stevige steel. Mensen die vaak hun aas zelf gaan steken laten de houten steel vervangen door een rvs steel. Dat is natuurlijk veel steviger. En niet te vergeten een emmer. Bijvoorbeeld in Kattendijke aan de Oosterschelde mag je met een vispas wormen steken.

Zeepieren laten altijd een hoopje achter in het zand, het ziet eruit als kleine drolletjes die op het slik liggen. Als er veel van die drolletjes bij elkaar liggen dan kun je vol vertrouwen gaan beginnen om een tunnel te gaan graven naar Dover. Kijk bij elke steek die je maakt goed uit, want het zal niet de eerste en de laatste keer zijn dat iemand een tand van zijn riek in zijn voeten krijgt.

Bewaar je zeepieren in een emmer met zeewater. Daarin blijven ze lekker koel en je maakt de wormen mooi schoon. Voor een dagje vissen heb je ongeveer 200 leeglopers nodig. Een pittig werkje dat pieren steken maar dan heb je ook super vers aas. Vind je dit nu te veel van het goede, koop dan een paar onsjes bij bd store Hengelsport. Thuis bewaar je het zeeaas in een oude krant, in de koelkast.
De meeste vrouwen vinden dat geen tof idee (wormen tussen de macaroni). Een truc (voor de mannen) is, je wormen netjes in een krant verpakken en dan in een kaasdoos doen. Zo ziet moeder de vrouw niet dat er visaas in de koelkast ligt.

 

Spitvakken, waar mag je pieren steken.

De exacte beschrijvingen van de spitvakken zijn te vinden in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, de Lijst van Zeeviswateren en in de wormenspitvergunning.

Voorwaarden voor het spitten van je zeeaas:

1.    Het spitten mag uitsluitend plaatsvinden binnen de daartoe bestemde spitvakken.

2.    Het spitten mag niet geschieden binnen een afstand van 25 m:
• uit de teen van de zeeweringen;
• rondom hoofden, dammen of andere buitendijks gelegen waterstaatswerken;
• van schelpdierpercelen.

3.    Het spitten mag niet geschieden op plaatsen waar vaste bodemlagen als veen, schelpdierbanken e.d. aan de oppervlakte komen.

4.    Het spitten mag niet dieper geschieden dan tot 0,30 m beneden de bovenkant der buitengronden.

5.    De ontgraven grond dient direct op de plaats van ontgraving te worden teruggelegd en gelijkmatig daarover te worden verdeeld.

6.    Tussen zonsondergang en zonsopgang mag niet worden gespit.

7.    Het spitten mag niet geschieden op begroeide schorgebieden en zeegrasvelden.

8.    Het machinaal winnen van zeeaas op schorren en droogvallend intergetijde gebied is verboden.

9.    De spitlocaties mogen uitsluitend via de bestaande dijkovergangen, schorpaden en/of per boot worden benaderd.

10. Bij het uitoefenen van het spitten van zeeaas is de spitter verplicht zijn (zee)VISpas of wormenspitvergunning bij zich te dragen en op eerste verzoek te tonen aan controlerende instanties als politie, de Provincie Zeeland, de Algemene Inspectiedienst en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s).

11. Een spitter wordt geacht zonder vergunning zeeaas te steken of te hebben gestoken, indien hij een van de hierboven omschreven bepalingen overtreedt of zich niet houdt aan deze bepalingen.

 

>> Bekijk de hengelsport bij bdstore

 

 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.